Trung tâm GDQPAN tổ chức Lễ trao quyết định về công tác nhân sự năm 2023

5/8/2023 9:43:24 PM

Sáng thứ 6 ngày 07/05/2023 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh Trường Đại học Hồng Đức đã tổ chức Lễ trao quyết định công tác nhân sự. Tham gia buổi lễ có ThS. Phạm Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN, cùng tập thể cán bộ giảng viên nhân viên Trung tâm GDQPAN và các đồng chí được trao quyết định ngày Hôm nay đều tham dự đầy đủ.

Trao quyết định về công tác Bộ môn Quân sự  (02 đồng chí)

1. Giao trách nhiệm Trưởng bộ môn Quân sự cho đồng chí Bùi Công Nhưỡng

2. Giao trách nhiệm Phó trưởng bộ môn Quân sự cho đồng chí Ngọ Văn Tuấn

3. Tiếp nhận mới Giảng viên hợp đồng cho đồng chí Trịnh Tứ Quang Anh

Trao quyết định về công tác Ban HC-HC-KT  (02 đồng chí)

1. Giao trách nhiệm Trưởng Ban HC-HC-KT cho đồng chí Nguyễn Hữu Thắng

2. Bổ nhiệm mới và Giao trách nhiệm cho đồng chí Phó phụ trách Ban HC-HC-KT cho đồng chí Trịnh Viết Thuân

Trao quyết định về công tác Bộ môn Chính trị  (01 đồng chí)

1. Tiếp nhận mới Giảng viên hợp đồng cho đồng chí Lê Thị Lý

Tại buổi lễ đồng chí Phó phụ trách Ban HC-HC-KT Trịnh Viết Thuân thay mặt các đồng chí nhận quyết định phát biểu cảm ơn BGĐ và tập cán bộ giảng viên nhân viên trung tâm tin tưởng giao cho chúng tôi trọng trách mới. Để xứng đáng với sự tinh tưởng đó chúng tôi xin hứa! sẽ nhanh chóng thích ứng với nhiệm vụ mới, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ThS. Phạm Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã giao nhiệm vụ và mong muốn, trên công việc công tác mới các đồng chí tiếp tục phát huy, nỗ lực, đoàn kết tập thể, thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, góp phần phát triển chung của Trung tâm.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4328527923512-0561c6ef21d968d8f93913384eb37428-20230508094151-e.jpg
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202305/Images/z4328528258467-e1d6c3154d30b8488e1badd4cb1fa321-20230508094141-e.jpg

ThS. Phạm Văn Hùng, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN trao quyết định về công tác nhân sự cho các đồng chí được bổ nhiệm

Tin liên quan