Ban HCHCKT

5/28/2021 10:11:26 AM
 
Họ và tên:
Nguyễn Hữu Thắng Hình đại diện
Ngày sinh: 16.02.1974
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6271jpg-20220926024223-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0904433686
Email: nguyenhuuthang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Trưởng Ban -  Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: SN 14- Kiều đại 2 – P.Đông vệ- TP. Thanh hoá
Quê quán: Đông vệ – TP. Thanh hoá
Họ và tên: Nguyễn Mỹ Dung Hình đại diện
Ngày sinh: 02.12.1994
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6211jpg-20220926024209-e.jpg
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0962646382
Email: nguyenmydung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân Tài chính ngân hàng
Chức vụ: Cán bộ hành chính
Chỗ ở hiện tại: Phường Hải Ninh - Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Quê quán: Xã Hải Ninh - Thị xã Nghi Sớn - Tỉnh Thanh Hóa
Họ và tên: Trịnh Thị Liên Hình đại diện
Ngày sinh:  
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6216jpg-20220926024210-e.jpg
Giới tính: Nữ
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0969794234
Email: trinhthilien@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Cán bộ quản lý VT-TB
Họ và tên: Thiều Minh Đạo Hình đại diện
Ngày sinh: 17.07.1982
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0943944168
Email: thieuminhdao@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân Phát hành xuất bản phẩm
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Chỗ ở hiện tại: Lô 230 MB6804 - Phường Phú Sơn - TP. Thanh Hóa.
Quê quán: Xã Đông Thanh - Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Họ và tên: Trương Văn Hòa Hình đại diện
Ngày sinh:  
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6231jpg-20220926024214-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0372970267
Email: trươngvanhoa@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Trung cấp
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Họ và tên: Cao Vĩnh Thịnh Hình đại diện
Ngày sinh: 01.10.1972
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0916551086
Email: caovinhthinh@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: 12/12
Chức vụ: Nhân viên bảo vệ
Chỗ ở hiện tại: 85 Trần Bình Trọng - Phường Đông Sơn - TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa
Quê quán: TP. Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa