Ban giám đốc

5/27/2021 9:21:35 AM

Họ và tên:

Bùi Văn Dũng

Hình đại diện

Ngày sinh:

 

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202211/Images/ddddddd-20221108090554-e.jpg

 

 

Giới tính:

Nam

Đảng Viên:

Bí thư Đảng uỷ trường Đại học Hồng Đức

Điện thoại:

0902091969

Email:

buivandung@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

PGS.TS.

Chức vụ:

Hiệu trưởng nhà trường kiêm Giám đốc trung tâm

Chỗ ở hiện tại:

 

Quê quán:

 

Họ và tên:

Phạm Văn Hùng

Hình đại diện

Ngày sinh:

29/09/1975

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6259jpg-20220926024220-e.jpg

Giới tính:

Nam

Đảng Viên:

Bí thư chi bộ

Điện thoại:

0911262345

Email:

phamvanhung@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

ThS. Xây dựng Đảng

Chức vụ:

Phó Giám đốc trung tâm

Chỗ ở hiện tại:

Khu 3 thị trấn Quán Lào – Yên Định - Thanh Hoá

Quê quán:

Định Hòa – Yên Định- Thanh Hoá