Ban ĐT&QLSV

5/27/2021 9:48:59 PM
Họ và tên: Đỗ Như Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 15.05.1985
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6238jpg-20220926024216-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đảng viên
Điện thoại: 0974531953
Email: donhuhung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Phụ Trách Ban ĐT&QLSV - Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Thôn Châu Giang - Xã Thiệu Châu - H. Thiệu Hoá - TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thiệu Châu - Thiệu Hoá – Thanh Hoá
Họ và tên: Hà Bình Minh Hình đại diện
Ngày sinh: 19.09.1989
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6266jpg-20220926024224-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Đảng viên
Điện thoại: 0975160686
Email: habinhminh@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên, Trợ lý KH-HSSV
Chỗ ở hiện tại: Lô D33 Phố Vệ Yên 4 - Phường Quảng Thắng - TP. Thanh Hóa
Quê quán: Xã Vĩnh Thịnh - Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa
Họ và tên: Nguyễn Thị Hương Mai Hình đại diện
Ngày sinh: 22.02.1989
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6202jpg-20220926024207-e.jpg
Giới tính: Nữ
Đảng Viên: Đảng viên
Điện thoại: 0977789303
Email: nguyenthihuongmai@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Trợ lý giáo vụ
Chỗ ở hiện tại: Xã Thanh Thủy - Thị Xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa