Bộ môn Quân sự

5/28/2021 10:05:46 AM
Họ và tên: Bùi Công Nhưỡng Hình đại diện
Ngày sinh: 24.11.1974
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6235jpg-20220926024215-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0987610306
Email: buicongnhuong@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Chức vụ: Trưởng BM Quân sự, Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Đường Trí Hưng tiểu khu 12 thị trấn Vạn Hà – H.Thiệu Hoá- Thanh Hoá
Quê quán: Thiệu Viên – H uyện Thiệu Hoá - Thanh Hoá
Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn Hình đại diện
Ngày sinh: 14.07.1985
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6247jpg-20220926024217-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0986 992 975
Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS QLGD
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn QS - Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Họ và tên: Trịnh Viết Thuân Hình đại diện
Ngày sinh: 01.06.1988
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6226jpg-20220926024222-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: DĐ: 0977104333 ;
Email: trinhvietthuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Định Long - Yên Định – Thanh Hoá
Quê quán: Định Long - Yên Định – Thanh Hoá
Họ và tên: Trình Xuân Thắng Hình đại diện
Ngày sinh: 20.4.1997
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6251jpg-20220926024218-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0974864452
Email: trinhxuanthang@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa
Quê quán: Quảng Đại, Quảng Xương, Thanh Hóa
Họ và tên: Nguyễn Hữu Đông Hình đại diện
Ngày sinh: 15.04.1986
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202209/Images/img-6255jpg-20220926024219-e.jpg
Giới tính: Nam
Đảng Viên:  
Điện thoại: 0914347071
Email: nguyenhuudong@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: Cử nhân
Chức vụ: Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Phố 3 thị trấn Cành Nàng – Bá Thước – Thanh hoá
Quê quán: Tân Lập – Bá Thước – Thanh hoá