Tổng kết công tác quốc phòng năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024

1/18/2024 9:31:36 PM

Sáng 18/1, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác Quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024; công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch hệ thống Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2045.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202401/Images/1-20240118091954-e.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.

Tham dự tại điểm cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202401/Images/2-20240118091919-e.jpg
 

Năm 2023, công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương đã được triển khai, hoàn thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc. Cơ quan, đơn vị địa phương đã chủ động khắc phục khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về quốc phòng. Công tác GDQP&AN có nhiều đổi mới; thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với nhiệm vụ quốc phòng; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với QPAN, đối ngoại; thực lực, tiềm lực, thế trận quốc phòng được tăng cường; sức mạnh bảo vệ Tổ quốc được nâng lên, sẵn sàng bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202401/Images/3-20240118091918-e.jpg

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh: Năm 2023, công tác quốc phòng địa phương được Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, UBND tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đến các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện đúng với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự địa phương, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực quốc phòng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả 2 đề án “Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng của lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cho các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”.

Đặc biệt, năm 2023 thành lập mới Tiểu đội dân quân thường trực xã Mường Chanh (Mường Lát), (đến nay tỉnh Thanh Hóa có 2 Trung đội và 6 tiểu đội dân quân thường trực), chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn tổ chức thành lập và ra mắt Chi bộ quân sự và hoạt động theo quy định. Bên cạnh đó, quan tâm bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ các cấp; GDQP&AN cho học sinh, sinh viên và toàn dân theo đúng quy định của pháp luật; từng bước đầu tư xây dựng phát triển kinh tế - xã hội gắn với QP&AN trong KVPT của tỉnh; quan tâm chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt công tác xây dựng, quản lý, giáo dục, huấn luyện lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh về mọi mặt đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202401/Images/4-20240118091917-e.jpg

Tại hội nghị, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy hoạch hệ thống trung tâm GDQPAN thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nguồn: Báo Thanh Hóa

 

Tin liên quan