Ban giám đốc

5/27/2021 9:21:35 AM

Họ và tên:

Phạm Văn Hùng

Hình đại diện

Ngày sinh:

29/09/1975

Giới tính:

Nam

Đảng Viên:

Phó Bí thư chi bộ

Điện thoại:

0913484114

Email:

phamvanhung@hdu.edu.vn

Học hàm, học vị:

ThS. Xây dựng Đảng

Chức vụ:

Phó Giám đốc, Trưởng BM Chính trị, Giảng viên

Chỗ ở hiện tại:

Khu 3 thị trấn Quán lào – Yên định - Thanh Hoá

Quê quán:

Định hòa – Yên Định- Thanh Hoá