Ban Chi Uỷ

5/28/2021 9:50:54 AM
Họ và tên: Phạm Văn Hùng Hình đại diện
Ngày sinh: 29.09.1975
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Phó BTCB
Điện thoại: 0913484114
Email: phamvanhung@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS. Xây dựng Đảng
Chức vụ: Trưởng BM Chính trị, Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Khu 3 thị trấn Quán lào – Yên định - Thanh Hoá
Quê quán: Định hòa – Yên Định- Thanh Hoá
Họ và tên: Ngọ Văn Tuấn Hình đại diện
Ngày sinh: 14.07.1985
Giới tính: Nam
Đảng Viên: Uỷ viên
Điện thoại: 0986 992 975
Email: ngovantuan@hdu.edu.vn
Học hàm, học vị: ThS QLGD
Chức vụ: Phó trưởng bộ môn QS - Giảng viên
Chỗ ở hiện tại: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá
Quê quán: Thị trấn Vạn Hà- H. Thiệu Hoá – TP. Thanh Hoá