Lễ Khai giảng khóa 93 Giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa năm 2023

7/7/2023 10:12:55 AM

Sáng ngày 07/7/2023, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh trường Đại học Hồng Đức tổ chức Lễ Khai giảng khóa 93 Giáo dục Quốc phòng An ninh cho sinh viên Trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa năm 2023

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202307/Images/dai-bieu-20230707101118-e.jpg
Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202307/Images/chao-co-20230707101118-e.jpg

Đại biểu tham gia Lễ khai giảng.

Đến tham dự Lễ khai giảng có TS. Vũ Văn Tuyến – Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa; ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức; Đại diện lãnh đạo các phòng ban, tổ chức đoàn thể trường Đại học Hồng Đức; Tập thể cán bộ giảng viên, nhân viên Trung tâm GDQPAN và 327 sinh viên khóa 93 trường Đại học VHTT&DL Thanh Hóa.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202307/Images/hung-20230707101119-e.jpg

ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN phát biểu tại buổi Lễ.

Tại Lễ khai giảng, ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã nhấn mạnh: Trong thời gian học tập tại Trung tâm, các em sinh viên sẽ được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng cộng sản Việt Nam; công tác quốc phòng và an ninh; quân sự chung; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật. Khi hoàn thành khóa học, các em sẽ nắm chắc đường lối quân sự của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc; kết hợp phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh; trên cơ sở đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng niềm tin chiến thắng trong phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình – bạo loạn lật đổ của các thế lục thù địch, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; nắm vững các nội dung công tác quốc phòng và an ninh; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn; hiểu biết một số kỹ năng cơ bản của người chiến sỹ bộ binh trong huấn luyện và chiến đấu; thực hiện được đội ngũ đơn vị cấp Tiểu đội, Trung đội, thành thạo kỹ thuật bắn súng Tiểu liên AK; biết vận dụng các kỹ năng quân sự trong hoạt động. Đặc biệt, đây là khoá học đầu tiên các em sẽ ăn ở tập trung tại Trung tâm theo nếp sống quân sự và môi trường quân đội gắn với thực hiện 11 chế độ trong ngày, 3 chế độ trong tuần. 

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202307/Images/thuyy-20230707101120-e.jpg

 Sinh viên Nguyễn Thị Thúy  - Đại đội 52 phát biểu tại buổi Lễ.

Sinh viên Nguyễn Thị Thúy - Đại đội 52 đại diện cho các bạn sinh viên tham gia khoá học phát biểu cảm tưởng và thể hiện quyết tâm trong khoá học, đồng thời xin hứa sẽ cố gắng khắc phục mọi khó khăn, luôn chấp hành tốt các nội quy, quy định của Trung tâm, thực hiện tốt các chương trình rèn luyện, ngoại khoá của sinh viên, tích cực trong học tập, phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất.

Cũng tại buổi lễ, ThS. Phạm Văn Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã Trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí giảng viên là Đại đội trưởng tham gia khoá học.

Media/2025_gdqpan.hdu.edu.vn/FolderFunc/202307/Images/qd-20230707101119-e.jpg

ThS. Phạm Văn Hùng -  Phó Giám đốc Trung tâm GDQPAN đã Trao quyết định bổ nhiệm các đồng chí giảng viên là Đại đội trưởng tham gia khoá học

 

Tin liên quan