Lịch sử phát triển

6/20/2022 8:51:57 PM

GIỚI THIỆU TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH

Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh (GDQPAN) Trường Đại học Hồng Đức (tiền thân là Trung tâm Giáo dục quốc phòng Thanh Hoá), được thành lập ngày 06/01/2005 theo Quyết định số 32/QĐ-CT của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá.

Lãnh đạo đơn vị đương nhiệm:

- Giám đốc Trung tâm: PGS.TS Bùi Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Hồng Đức kiêm nhiệm.

- Phó Giám đốc Trung tâm: ThS. Phạm Văn Hùng.

Đội ngũ cán bộ, nhân viên: Tổng số cán bộ, viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm: 19, trong đó: Tiến sĩ: 1; Thạc sĩ: 6; Đại học 10; Trình độ khác: 02.

Cơ sở vật chất: Trung tâm GDQPAN được xây dựng trên diện tích 8,5ha, có đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo ăn, ở, học tập, rèn luyện tập trung cho 500 sinh viên trong 01 khóa học.

Kết quả hoạt động và định hướng phát triển:

Kết quả hoạt động: Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song tập thể Trung tâm luôn đoàn kết, nỗ lực, tích cực, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các nhà trường lên kết và các cơ quan, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá thực hiện tốt công tác GDQPAN cho học sinh, sinh viên. Tính đến tháng 8 năm 2022, Trung tâm đã hoàn thành hàng trăm khóa học, công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDQPAN cho hơn 40.000 sinh viên của 09 trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm đã phối hợp thực hiện 01 đề tài khoa học cấp tỉnh; 05 đề tài cấp cơ sở; gần 70 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí trong và ngoài quân đội. Ngoài ra, Trung tâm còn làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu tổ chức xây dựng, huấn luyện và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tự vệ Nhà trường. Qua gần 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm GDQPAN đã nỗ lực phấn đấu không ngừng và từng bước khẳng định uy tín, chất lượng, là điểm đến tin cậy của sinh viên các trường đại học, cao đẳng khi học GDQPAN trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Định hướng phát triển: Phát huy kết quả, kinh nghiệm của gần 20 năm xây dựng và phát triển, trong thời gian tới Trung tâm GDQPAN tiếp tục nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng và Nhà nước về công tác GDQPAN. Củng cố, kiện toàn tổ chức, chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, nâng cao chất lượng giảng dạy, gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh với xây dựng Trung tâm vững mạnh toàn diện. Tích cực, chủ động đổi mới giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29/NQ-TW (khóa XI) của Đảng. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh NCKH, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, hệ thống giảng đường, thao trường bãi tập để nâng cao chất lượng đào tạo. Phối hợp chặt chẽ với các trường liên kết, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn và chính quyền địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp xây dựng môi trường sư phạm quân sự mẫu mực, thân thiện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.