Lịch sử phát triển

6/20/2022 8:51:57 PM

Tên gọi: Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Hồng Đức

Tên tiếng Anh: Hong Duc University Center for National Defense and Security Education

Địa chỉ: Phố Minh Trại, Phường Quảng Thành,TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa.

Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức là một trong 16 Trung tâm GDQPAN đầu tiên của cả nước được thành lập ngày 6 tháng 1 năm 2005 theo quyết định số 32/QĐ-CT của Chủ Tịch UBND Tỉnh Thanh Hoá, thực hiện GDQPAN cho học sinh, SV của các trường Đại học - Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với quy mô 10.000 SV trên năm

Cho đến nay sau hơn 15 năm đi vào hoạt động, Trung tâm GDQPAN, trường Đại học Hồng Đức đã thực hiện dạy học và cấp chứng chỉ GDQPAN  cho gần 40 nghìn sinh viên, Trường Đại học Hồng Đức và một số trường liên kết trên địa bàn tình Thanh Hóa. Năm 2018-2019, Trung tâm đã triển khai hội nghị liên kết GDQPAN cho các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa theo Thông tư liên tịch Số: 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH, hội nghị đã có những kết quả tích cực và được Hội đồng GDQPAN Quân khu IV và Hội đồng GDQPAN tỉnh Thanh Hóa đánh giá rất cao về đào tạo liên kết GDQPAN ở Trung tâm GDQPAN trường Đại học Hồng Đức.